(0432) 55-28-31
Вінницька область

Надання публічної інформації

Надання публічної інформації здійснюється у відповідь на інформаційний запит. Ви маєте можливість зробити свій запит за допомогою форми зв’язку, яка знаходиться нижче.

Для оформлення інформаційного запиту ви також можете звернутися:

за телефоном (0432) 55-28-31;

 

по пошті або особисто за адресою  c.Зарванці, вул. Менделєєва, буд.№60Б, окружна дорога.

Для громадян, громадських організацій та юридичних осіб

усно: телефон (0432) 55-28-31

письмово: 23222, Вінницька обл,  c.Зарванці, вул. Менделєєва, буд.№60Б (на конверті вказувати Публічна інформація);

відповідальна особа – Янковий Леонід Петрович

тел. моб.: 0679638963

Форми для подання інформаційного запиту у письмовому вигляді:

- Від фізичної особи; (зразок)

- Від юридичної особи; (зразок)

- Від об’єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи (зразок)

Порядок складення та подання запитів на інформацію

1. Запит на інформацію подається фізичною або юридичною особою, об’єднанням громадян без статусу юридичної особи розпоряднику інформації в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або по телефону.

2. Запит на інформацію подається у довільній формі.

3. Запит на інформацію повинен містити:

- прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв’язку (якщо такий є);

- загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

- підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

4. Для подання письмового запиту запитувач може використати форму, яку надає розпорядник інформації або яка розміщується на офіційному веб-сайті розпорядника.

5. Запит на інформацію може бути подано особисто посадовій особі, яка відповідальна у Держпраці за забезпечення доступу до публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації, в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.

6. Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.

7. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту.

8. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює особисто посадовій особі, яка відповідальна у Держпраці за забезпечення доступу до публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації, із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, контактного телефону в запиті, та надає копію запиту особі, яка його подала.

9. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування розпорядника інформації, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

10. Інформація на запит надається безоплатно.

Доступ до публічної інформації

Форми для подання інформаційного запиту у письмовому вигляді

«Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці...» Стаття 43 Конституції України.