(0432) 55-28-31
Вінницька область

Депутати міськради прийняли Програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2011 — 2015 роки

19 травня під час сьомої сесії депутати Вінницької міської ради прийняли «Міську програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2011 — 2015 роки», яка дасть змогу покращити стан охорони праці на підприємствах, організаціях та установах Вінниці.

Начальник управління Держгірпромнагляду по Вінницькій області Анатолій Коваль зазначив, що оновлена Програма передбачає комплексне розвязання проблем шляхом виконання конкретних завдань з організаційного, матеріально-технічного, нормативно-правового забезпечення діяльності виконавчих органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій міста у сфері охорони праці та промислової безпеки, подальшого вдосконалення системи управління й нагляду за охороною праці.

Нова Програма принципово відрізняється від попередньої тим, що в ній визначені конкретні відповідальні за поставленні завдання з кожного окремого департаменту міської ради.

Виконання програми дасть змогу поліпшити стан охорони праці та промислової безпеки, знизити рівень виробничого травматизму, в тому числі зі смертельним наслідком, зменшити соціальні та економічні втрати від цих подій та в кінцевому результаті забезпечити збереження й відтворення трудового потенціалу міста.

Прес-служба управління

Держгірпромнагляду по Вінницькій області

«Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці...» Стаття 43 Конституції України.