(0432) 55-28-31
Вінницька область

Під час весняно-польових робіт через недотримання вимог безпеки оштрафовано 29 посадових осіб

За матеріалами перевірок сільськогосподарських підприємств фахівцями теруправління Держгірпромнагляду у Вінницькій області через порушення вимог нормативно-правових актів з питань охорони праці притягнуто до адміністративної відповідальності 29 посабових осіб сільськогосподарських підприємств. Всього перевірено 37 суб’єктів господарювання щодо дотримання вимог безпеки під час виконання весняно-польових робіт.

У ході перевірок особлива увага зверталася на технічний стан сільськогосподарської техніки, а також на дотримання вимог безпеки під час виконання завдань безпосередньо в польових умовах. Встановлено, що у багатьох агроформуваннях до польових робіт допускаються трактори без захисних огороджень карданних валів, експлуатуються причіпні механізми, які не обладнані страхувальними ланцюгами. У більшості перевірених підприємствах не розроблені технологічні карти по розміщенню машин, машинно-тракторних агрегатів і транспортних засобів на полях. Також виявлені трактори, які експлуатуються без проходження щорічного технічного огляду, із запуском двигуна поза межами кабіни, з несправною системою блокування запуску двигуна при ввімкненій передачі.

Ряд суттєвих порушень допущено під час виконання робіт із застосуванням мінеральних добрив та пестицидів.

Характерними недоліками, що стосуються майже всіх підприємств, залишається те, що не всі працюючі зайняті на роботах підвищеної небезпеки проходять навчання і перевірку знань з охорони праці. Працівники не забезпечуються в повному обсязі спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту.

 Нагадаємо, що у 2013 році під час веснян-польових робіт сталось 2 нещасних випадки з тяжким наслідком також 2 нещасних випадки з тяжким наслідком сталось і у 2014 році. До настання нещасних випадків призвели організаційні та технічні причини: допуск до роботи працівників без навчання та перевірки знань з охорони праці; невикористання засобів індивідуального захисту через їх відсутність; незадовільний технічний стан виробничих обєктів, будівель, споруд, інженерних комунікацій, території; незадовільний технічний стан засобів виробництва.

Територіальне управління Держгірпромнагляду у Вінницькій області звертається до керівників підприємств та фермерських господарств про необхідність вжити відповідних заходів по недопущенню вищевказаних порушень в подальшому, адже з настанням літнього періоду інтенсивність роботи в полі значно збільшується, потребуючи постійної уваги щодо забезпечення безпечної організації праці.

 

Прес-служба територіального управління

 Держгірпромнагляду у Вінницькій області

«Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці...» Стаття 43 Конституції України.