(0432) 55-28-31
Вінницька область

Політика профілактики як основний інструмент протидії ВІЛ/СНІДу на виробництві

Політика профілактики як основний інструмент протидії ВІЛ/СНІДу на виробництві

Досвід країн, які найбільше потерпають від епідемії, засвідчив, що саме системна профілактична робота є одним із найдієвіших механізмів протидії поширення епідемії ВІЛ/СНІДу. Різноманітні наробки у цій сфері були систематизовані, доповнені кращими практиками та сформовані у систему

ефективного захисту працівника на робочому місці. Таку систему профілактичних дій на підприємствах та в організаціях називають політикою профілактики ВІЛ/СНІДу.

Політика з профілактики ВІЛ/СНІДу у виробничому середовищі визначає

позицію організації та передбачає розробку програми, – ряду практичних заходів щодо протидії поширення ВІЛ та контролю за випадками захворювання на ВІЛ/СНІД серед працівників.

Керівники та профспілкові лідери, які мають досвід попередження ВІЛ/СНІДу у виробничому середовищі, усвідомили, наскільки важливо мати таку політику, що озвучила би позицію роботодавців та окреслила лінію поведінки керівників, профспілкових лідерів і працівників на всіх рівнях.

В ідеалі політика повинна бути оформлена письмово і її має формально затвердити вище керівництво і профспілкові лідери; вона включає поведінку та діяльність у виробничому середовищі з профілактики та лікування ВІЛ/СНІДу і про її зміст постійно слід повідомляти працівникам усіх рівнів.

Роботодавці, працівники, профспілкові органи повинні обов`язково дотримуватися національного законодавства і практики у веденні переговорів щодо умов зайнятості та праці з урахуванням питань, пов`язаних із ВІЛ/ СНІДом, а також опікуватися тим, щоб положення про захист, політику та профілактику ВІЛ/СНІДу були включені до генеральної й галузевої угоди та колективних договорів.

Всебічна стратегія/політика з профілактики та протидії ВІЛ/СНІДу:

– пропонує основу для здійснення на виробництві постійних практичних заходів;

– містить стандарти поведінки для всіх працівників, приділяючи особливу увагу проблемам стигми та дискримінації;

– інформує всіх працівників про доступну допомогу для них та/або їхніх родин, інших членів громади, а також про шляхи її отримання;

– інструктує керівників і менеджерів щодо боротьби з ВІЛ/СНІДом у їхніх підрозділах;

– почасти формує основу колективних трудових угод та/або забезпечує узгодженість із ними;

– дозволяє дотриматися відповідності до місцевих і національних законів та норм;

– створює базу для програм профілактичної освіти у сфері ВІЛ/СНІДу, охорони здоров`я, підтримки;

– гарантує конфіденційність інформації про працівників.

За матеріалами: Політика профілактики ВІЛ/СНІДу на робочих місцях

«Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці...» Стаття 43 Конституції України.