(0432) 55-28-31
Вінницька область

Превентивные меры по состояния промышленной безопасности, охраны труда и анализа травматизма в отраслях

В період з 10 по 13 серпня 2015 року на підприємствах області проводились превентивні заходи щодо стану промислової безпеки, охорони праці та аналізу травматизму в галузях.

11-12 серпня 2015 року в ВСП Ладижинське кар’єроуправління ДП «УПП УЗ», с-ще. Губник м. Ладижин Управлінням Держпраці у Вінницькій області проведена виїзна нарада, на якій розглядались питання безпечної розробки Ладижинського родовища гранітоїдів, переробки мінеральної сировини, забезпечення працівників підприємства ЗІЗ, спецодягом, створення безпечних умов праці, дотримання порядку обліку запасів корисних копалин, правильності і своєчасності їх списання, маркшейдерського забезпечення буровибухових робіт, проведення робіт із закладення маркшейдерської опорної геодезичної мережі на території виробничо-господарської діяльності гірничого підприємства.

В нараді прийняли участь головні державні інспектори сектору гірничого нагляду Управління Держпраці у Вінницькій області Медик О.А., Прущак О.В., головний інженер ВСП Ладижинське кар’єроуправління Кириченко В.І.заступник директора з питань ОП Хутченко В.С., головний енергетик Чернега В.В.

13 серпня 2015 року в ТОВ «Грабовецький гранкар’єр» с. Грабівці Немирівський район Управлінням Держпраці у Вінницькій області проведена виїзна нарада, на якій розглядались питання безпечної розробки Коржовського родовища будівельного каменю, переробки мінеральної сировини, забезпечення працівників підприємства ЗІЗ, спецодягом, створення безпечних умов праці, дотримання порядку обліку запасів корисних копалин, правильності і своєчасності їх списання, маркшейдерського забезпечення буровибухових робіт, проведення робіт із закладення маркшейдерської опорної геодезичної мережі на території виробничо-господарської діяльності гірничого підприємства а також внесення змін до плану розвитку гірничих робіт в зв’язку з виробничою необхідністю.

В нараді прийняли участь головні державні інспектори сектору гірничого нагляду Управління Держпраці у Вінницькій області Медик О.А., Прущак О.В., директор ТОВ «Грабовецький гранкар’єр» Дідух М.А., головний енергетик Подолян С.Д., головний механік Савенко О.В., інженер з питань ОП Мельник Т.Г.

11 серпня 2015 року в СД — 1 ПрАТ «Техновибух» с. Могилівка Жмеринського району Управлінням Держпраці у Вінницькій області проведена виїзна нарада, на якій розглядались питання безпечного виготовлення, зберігання та транспортування вибухових матеріалів. Додержання технологічних регламентів під час виготовлення ВМ, проведення профілактичних вимірювань електрообладнання, забезпечення працівників підприємства ЗІЗ, спецодягом, створення безпечних умов праці на дільниці.

В нараді прийняли участь головний державний інспектор Управління Держпраці у Вінницькій області Комборот А.М., начальник дільниці Тіхонов В.В.

12 серпня 2015 року в ТОВ «Літинський цегельний завод» с. Сосни Літинського району Управлінням Держпраці у Вінницькій області проведена виїзна нарада, на якій розглядались питання дотримання правильності розробки родовища корисних копалин та правил проведення маркшейдерських робіт під час розробки родовищ корисних копалин, забезпечення працівників підприємства ЗІЗ, спецодягом, створення безпечних умов праці.

В нараді прийняли участь головні державні інспектори Управління Держпраці у Вінницькій області Комборот А.М Медик О.А., директор ТОВ «Літинський цегельний завод» Остапчук М.В., зав. виробництвом Андрущук М. П.

12-08.2015 – участь в семінар — нараді посадових осіб і робітниківТОВ «Агрокомплекс «Зелена долина» ВП «Цукровий завод»» - проведена нарада з інженерно — технічними працівниками та посадовими особами, щодо дотримання вимог нормативно — правових актів зохорони праці та попередження виробничого травматизму. На нараді були обговоренні питання функціонування на підприємстві системи управління охороною праці, своєчасності проведення навчання, перевірки знань та інструктажів з питань охорони праці, наявність інструкцій з охорони праці по професіях та видах робіт, підготовки кадрів, проходження стажування новоприйнятих на роботу працівників, відповідності освіти керівного складу, професійного добору. Також був проведений аналіз виробничого травматизму в цукровійгалузі за останні 3 роки з доведеними до присутніх обставин і причин нещасних випадків.

В нараді приймали участь 27 посадових осіб.

13.08.2015- Томашпільська ЦРЛ-проведенонараду з посадовими особами, щодо дотримання вимог нормативно — правових актів з питань охорони праці та промислової безпеки при експлуатації опалювальних котлів які працюють на твердому паливі, посудин, що працюють під тиском(кисневих балонів) з метою попередження травматизму.

В нараді приймали участь 4прцівника.

На нарадах прийняли рішення щодо неухильного дотримання вимог нормативно — правових актів з охорони праці та промислової безпеки при експлуатації парових котлів, посудин, що працюють під тиском(кисневих балонів),трубопроводи пари та гарячої води,вантажопідіймальних кранів і машин. Не допускати до роботи працівників які не пройшли навчання, перевірку знань та інструктажі.

10.08.2015р проведено нараду ПП «Теплоінвест» із інженерно технічними працівниками та посадовими особами, щодо дотримання вимог нормативно — правових актів з охорони праці для попередження травматизму.

11.08.2015р. проведено нараду ТОВ «Фавор і Ко» із інженерно — технічними працівниками та посадовими особами, щодо дотримання вимог нормативно — правових актів з охорони праці для попередження травматизму.

12.08.2015 р. проведено нараду ТОВ «Літинський цегельний завод» із інженерно — технічними працівниками та посадовими особами, щодо дотримання вимог нормативно — правових актів з охорони праці для попередження травматизму.

13.08.2015 проведено нараду СТОВ «Обрій» із інженерно — технічними працівниками та посадовими особами, щодо дотримання вимог нормативно — правових актів з охорони праці для попередження травматизму.

На нарадах були розглянуті питання забезпечення підприємств засобами індивідуального і колективного захисту, допуску до виконання робіт з підвищеною небезпекою робітників, з якими укладено цивільно-правовий договір, які не пройшли у встановленому порядку навчання, перевірки знань з  отриманням посвідчення та медичних оглядів, наявності проекту виконання робіт (ПВР), який за складом та деталізацією відповідає вимогам ДБН А.3..2-2-2009, перевірки наявності інвентарних кріплень або влаштування відповідних укосів під час виконання робіт в траншеях, котлованах, забезпечення наявності на будівельних обєктах аптечок з медикаментами та засобів надання першої долікарської допомоги, а також були доведені причини та наслідки нещасних випадків, які сталися в будівельній галузі за перше півріччя 2015 року на території Вінницької області.

11.08.15р. Проведено нараду в  Томашпільському ВКГ

На нараді були присутні ; Директор Лунгол В.Г., майстри служб, працівники в кількості 4 чоловіка. Розглянуті питання, щодо дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки. Зміни у виконанні робіт з обслуговування споруд систем газопостачання пов’язані із змінами у правилах безпеки систем газопостачання. Забезпечення безпечного газопостачання споживачів.

12.08. по 13.07.15р. ВП «Томашпільський цукровий завод ».

Нарада інженерно — технічних працівників та посадових осіб, щодо дотримання вимог нормативно — правових актів з охорони праці для попередження травматизму.

Були присутні: начальники структурних підрозділів, головні спеціалісти, технічні працівники, всього 36 працівників; Головні державні інспектори Управління Держпраці у Вінницькій області Жданюк Михайло Йосипович, Морквишен Олександр Володимирович

Відповідно до затвердженого графіка, мною було прийнято участь в нарадах по підприємствам ДП «Пропан» ПАТ «Житомиргаз» смт. Ямпіль м. Вінниця та ТОВ «Краснянське СП «Агромаш» с. Красне Тиврівського району. Тема нарад: Дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони праці та попередже6ння виробничого травматизму. Також при проведенні нарад, учасників нарад ознайомлено з Правилами безпеки систем газопостачання, що вступили в дію з липня 2015 року.

За результатами нарад оформлено протоколи.

10.08.2015 — моніторинг стану ОП і ПБ в газовому господарстві ТОВ «Агропромпереробка», м. Гайсин, вул. 50 — Річчя СРСР, 74;

11.08.2015 — проведення підсумкової наради посадових осіб та робітників газової служби підприємства ТОВ «Агропромпереробка» щодо дотримання вимог нормативно — правових актів з питань охорони праці та промислової безпеки при виробництві, розподілу, зберіганні і використанні продуктів розділення повітря, експлуатації систем газопостачання та розташованих на них споруд з метою попередження травматизму.

Присутні 8 працівників.

12.08.2015 — моніторинг стану ОП і ПБ в газовому господарстві ТОВ Українська Елеваторна Компанія, Гайсинський зерносклад м. Гайсин, вул. Станційна, 2;

13.08.2015 — проведення підсумкової наради посадових осіб та робітників газової служби підприємства ТОВ Українська Елеваторна Компанія, Гайсинський зерносклад щодо дотримання вимог нормативно — правових актів з питань охорони праці та промислової безпеки при виробництві, розподілу, зберіганні і використанні продуктів розділення повітря, експлуатації систем газопостачання та розташованих на них споруд з метою попередження травматизму.

Присутні 12 працівників.

В період з 10 по 14 серпня відділом нагляду в АПК та СКС проведено ряд превентивних заходів а саме:

10.08.2015 року проведено нараду з питань охорони праці та промислової безпеки в Бершадській окружній лікарні інтенсивного лікування, м. Бершадь.

Нараду було проведено за участю головного державного інспектора відділу АПК управління Держпраці у Вінницькій області Мазур Н.А., страхового експерта з охорони праці ФССНВ у Бершадському районі Другака М.А., під головуванням головного лікаря Бершадської ОЛІЛ, та за участю завідуючих відділень, в кількості — 10 чол.

Під час проведення наради виступив головний лікар, щодо безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском.

Службою охорони праці установи було винесено декілька питань стосовно роботи служби охорони праці, а саме:

· в установі проведено навчання та перевірку знань з питань охорони праці посадових осіб, розроблено положення з охорони праці та здійснено перегляд інструкцій;

· установою подано декларацію матеріально-технічної бази до ТУ Держгірпромнагляду у Вінницькій області;

· в установі проведено атестацію робочих місць з шкідливими умовами праці;

· розроблено ПЛАС;

· проведено ідентифікацію об’єктів підвищеної небезпеки;

Також службою охорони праці було зазначено, що в установі:

· не отримано дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;

· інженеру з охорони праці не присвоєно IV групу електробезпеки;

· балони з киснем зберігаються без запобіжних ковпаків;

· не проведено пневмовипробувань та продування кисне проводів, а також регулюючої арматури.

За результатами проведення наради було прийнято ряд рішень, щодо поліпшення умов праці в установі, в тому числі прийнято рішення про усунення порушень озвучених службою охорони праці. Також було прийнято рішення про встановлення наглядної агітації на території установи.

З 11-12.08.2015р. проведено нараду та здійснено моніторинг стану охорони праці та проведено нараду з головними спеціалістами, керівниками структурних підрозділів та інженерно-технічними працівниками ВП «Томашпільський цукровий завод» ТОВ «Агрокомплекс Зелена Долина» смт.Томашпільпо дотриманню вимог нормативно-правових актів з охорони праці та попередження травматизму на підприємстві. На нараді розглядались питання функціонування на підприємстві системи управління охороною праці згідно з положенням, затвердженим власником, своєчасність проведення навчання та інструктажів з питань охорони праці, наявність та якість інструкцій з охорони праці по професіях та видах робіт, підготовка кадрів, проходження стажування новоприйнятих на роботу працівників, відповідність освіти керівного складу, професійному добору, наявність дозволу на роботи, об’єкти, машини, механізми та устаткування підвищеної небезпеки, наявність ПЛААС, відповідність його розробки та погодження встановленому порядку, наявність відповідної експертизи, проведення навчання та тренування персоналу, проведення медичних оглядів працівників певних категорій, забезпечення працівників ЗІЗ, проведення атестації робочих місць на їх відповідність нормативним актам з охорони праці, стан та утримання будівель та споруд, проведення ідентифікації та декларування об’єктів підвищеної небезпеки.

До відома учасників наради доведений детальний аналіз виробничого травматизму в цукровій галузі за останні 5 років;

В Томашпільській ЦРЛ 13.08.2015р. проведено моніторинг стану охорони праці при використання кисневих балонів, проведено практичне заняття і нарада з працівниками лікарні які використовують кисень.

Проведено 2 наради, щодо дотримання вимог нормативно – правових актів з охорони праці для попередження виробничого травматизму у ФГ «Божнюкове» (13.08.2015) та КСП «Іллінецьке» (14.08.15) Так, за результатами проведених нарад здійсненого моніторингу на КСП «Іллінецьке» рекомендовано забезпечити безпечні умови експлуатації та утримання технічного устаткування у справному стані.

Також проведено 2 наради, дотримання вимог нормативно — правових актів з охорони праці на предмет експлуатації, ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів, будівництва та експлуатації автомобільних доріг, у філії Погребищанськийрайавтодор, ДП «Вінницький облавтодор» (11.08.2015) та ПП «Агропроменерго» (13.08.15).

За підсумками наради службам охорони праці рекомендовано провести:

· аналіз стану охорони праці та промислової безпеки на підприємстві, розробити і здійснювати додаткові заходи, спрямовані на недопущення порушень вимог нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки;

· посилити увагу під час проведення перед рейсових медичних оглядів, передрейсового технічного огляду, експлуатації газобалонного обладнання (у разі наявності);

· своєчасність проведення навчання та інструктажів з питань охорони праці, наявність та якість інструкцій з охорони праці по професіях та видах робіт;

· наявність дозволу на роботи, об’єкти, машини, механізми та устаткування підвищеної небезпеки, наявність ПЛАС, відповідність його розробки та погодження встановленому порядку, наявність відповідної експертизи, проведення навчання та тренування персоналу.

Проведено нараду у Погребищенській Центральній районній лікарні, м. Погребище. Тема наради — Дотримання вимог нормативно — правових актів з охорони праці для попередження травматизму. Вимоги безпеки під час використання кисневих балонів та концентраторів кисню. На нараді були присутні інженерно — технічні працівники, та обслуговуючий персонал кисневих станцій, всього 12 осіб.

Вирішили:

Розробити та вивішати на робочих місцях схеми розташування та технологічного зв’язку трубопроводів.

Захистити кисне проводи від накопичення статичної електрики.

Проводити оперативний і періодичний контроль технологічних трубопроводів.

Забезпечити зберігання та транспортування балонів з ковпаками.

Забезпечити працівників спецодягом та іншими засобами індивідуального захисту.

Проведено нараду у ДП «Шаргородський райагроліс» м. Шаргород. Тема наради — Дотримання вимог нормативно — правових актів з охорони праці для попередження травматизму. Вимоги безпеки під час виконання лісосічних робіт. На нараді були присутні інженерно — технічні працівники, майстри лісу та лісники.

Вирішили:

Не допускати до розробки лісосік працівників які не ознайомлені під розпис з вимогами технологічних карт.

Забезпечити здійснення майстрами лісу організаційного та технологічного керівництва лісосічними роботами.

Керівникам робіт не допускати залишення на лісосіках завислих під час звалювання дерев.

В технологічних схемах розміщувати повну інформацію, щодо безпечної розробки лісосіки.

11.08.2015 прийнято участь у обстеженні робочого місця де стався нещасний випадок з працівником Крижопільського виправного центру.

Основні порушення, що були виявлені під час обстеження:

- Керівником робіт (майстром лісу) недостатньо здійснюється організаційне та технологічне керівництво лісосічними роботами.

- Спилювання дерев здійснюється нижче нижньої площини підпилу.

- Керівником робіт допускається залишення на лісосіках завислих під час звалювання дерев.

- Не надано технологічної карти розробки лісосіки.

- Керівник робіт (посадова особа) не пройшов навчання і перевірку знань з питань охорони праці (Правила охорони праці для працівників лісового господарства та лісової промисловості.

«Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці...» Стаття 43 Конституції України.