(0432) 55-28-31
Вінницька область

Управління Держгірпромнагляду уклало Угоду про співпрацю з управлінням Держтехногенбезпеки у Вінницькій області

Відтепер державний нагляд за додержанням законодавства про охорону праці та пожежної і техногенної безпеки на Вінниччині посилився. Шостого жовтня начальник управління Держгірпромнагляду по Вінницькій області Анатолій Коваль підписав Угоду про співпрацю з начальником управлінням Держтехногенбезпеки по Вінницькій області Ігорем Рихліцьким.

Два управління вирішили спільно долати проблеми, які сьогодні є в наглядовій діяльності, оскільки адміністративна реформа відчутно вдарила по чисельності працівників цих структур, а об’єми роботи та обов’язки ніхто не скорочував. Угода «Про взаємодію між управлінням Держгірпромнагляду по Вінницькій області і управлінням Держтехногенбезпеки у Вінницькій області у здійсненні державного нагляду за додержанням законодавства про охорону праці, пожежної і техногенної безпеки на 2011-2015 роки» допоможе скоординувати спільну діяльність на покращення ситуації з охорони праці та промислової безпеки, рівнем виробничого травматизму і профзахворювань, пожежною та техногенною безпекою на виробництвах. Здійснювати спільно державний нагляд за дотриманням суб’єктами господарювання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з питань охорони праці, промислової, пожежної та техногенної безпеки на виробництвах області. А також дасть можливість постійного обміну інформацією, надання необхідних для роботи відомостей або забезпечення доступу до оперативних, статистичних та інших баз даних і нормативних документів з питань охорони праці, промислової, пожежної і техногенної безпеки.

Слід відзначити, що це перша в Україні Угода, яку підписали обласні управління для спільного вирішення соціальних проблем.

Під час підписання Угоди відбулась прес-конференція. Журналісти місцевих засобів масової інформації отримали вичерпні відповіді на питання, які сьогодні турбують населення Вінниччини. Зокрема, начальник управління Держгірпромнагляду Анатолій Коваль розповів про стан охорони праці на підприємствах, установах та організаціях регіону та рівень травматизму за 9 місяців 2011 року. Акцентував увагу на причинах, які призводять до нещасних випадків, які наслідки виробничого травматизму, а також акцентував увагу, які заходи потрібно вжити щодо їх запобігання.

Розповів і про розробку регіональної Програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2012 — 2016 роки, дія якої сприятиме профілактиці виробничого травматизму на Вінниччині.

Прес-служба управління

Держгірпромнагляду по Вінницькій області

УГОДА

про взаємодію між управлінням Держгірпромнагляду по Вінницькій області і управлінням Держтехногенбезпеки у Вінницькій області у здійсненні державного нагляду за додержанням законодавства про охорону праці, пожежної і техногенної безпеки

на 2011 — 2015 роки.

28 вересня 2011 року м. Вінниця

Управління Держгірпромнагляду по Вінницькій області (далі — Держгірпромнагляд) в особі начальника управління Коваля Анатолія Дмитровича, з однієї сторони, що діє на підставі Положення про Держгірпромнагляду України, управління Держтехногенбезпеки у Вінницькій області (далі- Держтехногенбезпеки) в особі начальника управління Рихліцького Ігоря Анатолійовича, що діє на підставі Положення про Державну інспекцію техногенної безпеки України, з другої сторони, іменовані разом “Cторони”, керуючись законодавством України, усвідомлюючи важливість спільних дій щодо забезпечення конституційних прав громадян на належні, безпечні і здорові умови праці, цивільного захисту населення та територій від надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру прагнучи посилити ефективність державного нагляду за додержанням законодавства про охорону праці, пожежної і техногенної безпеки керуючись принципами партнерства,

уклали цю Угоду про наступне:

1. Сторони домовляються координувати свою діяльність і сприяти одна одній у реалізації повноважень і прав, визначених для них законодавством, інформувати одна одну про ситуацію з охороною праці та промисловою безпекою, рівнем виробничого травматизму і профзахворювань, пожежною та техногенною безпекою на виробництвах і про пропозиції щодо їх поліпшення, вживати узгоджених спільних заходів, спрямованих на вдосконалення стану охорони праці, промислової безпеки, пожежної та техногенної безпеки, цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру.

2. Сторони зобовязуються співпрацювати за такими основними напрямами:

2.1.Постійний обмін інформацією, надання необхідних для роботи відомостей або забезпечення доступу до оперативних, статистичних та інших баз даних і нормативних документів з питань охорони праці, промислової, пожежної і техногенної безпеки.

2.2. Опрацьовувати спільно пропозиції щодо удосконалення державного нагляду за охороною праці та промислової безпеки, пожежної і техногенної безпеки на виробництвах.

2.3. Вживати конкретні спільні заходи щодо вивчення стану охорони праці, пожежної, техногенної безпеки і рівня профілактичної роботи на підприємствах, організаціях і установах області.

2.4. Здійснювати спільно державний нагляд за дотриманням суб’єктами господарювання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з питань охорони праці, промислової, пожежної та техногенної безпеки на виробництвах області.

2.5. Здійснювати державний нагляд та контроль у сфері діяльності, пов’язаної з об’єктами підвищеної небезпеки та потенційно небезпечними об’єктами, у тому числі з:

- проведення ідентифікації та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки;

- розроблення та впровадження планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій;

- проведення обов’язкового страхування цивільної відповідальності суб’єктів за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, у тому числі пожежо-вибухонебезпечних об’єктів та об’єктів господарської діяльності яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру.

2.6. Здійснювати у порядку, встановленим законодавством, контроль за додержання та виконанням протипожежних вимог, вимог охорони праці та промислової безпеки, передбачених стандартами, нормами й правилами, під час проектування будівництва, реконструкції, розширення і технічного переоснащення та капітального ремонту підприємств, будинків, споруд, об’єктів підвищеної небезпеки, потенційно небезпечних об’єктів і виробництв.

2.7. Під час здійснення заходів державного нагляду перевіряти наявність у суб’єктів господарювання дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки та дозволів на початок роботи новостворених підприємств (об’єктів) та оренду приміщень, на відповідність вимогам законодавства з питань пожежної безпеки. Інформувати про виявлені випадки недотримання суб’єктами господарювання дії умов зазначених дозволів.

2.8. Надавати в межах своїх повноважень, і в установлені законодавчими актами терміни, необхідні висновки для розслідувань нещасних випадків на виробництві, технічних розслідувань обставин та причин виникнення аварій з метою забезпечення їх обєктивності, правильного визначення причин і профілактичних заходів.

2.9. Надавати консультації, відповідні усні та письмові роз’яснення при розгляді заяв і скарг працівниками управлінь в межах визначених законодавством повноважень.

2.10. Вживати спільних заходів щодо попередження нещасних випадків, пожеж, надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру на виробництві. Інформувати про виявлені факти приховування нещасних випадків та пожежі на виробництві.

2.11. Вживати спільних заходів щодо поліпшення організації проведення навчання посадових осіб, спеціалістів, усіх працівників з питань охорони праці, пожежної безпеки, здійснювати контроль за організацією навчання і перевірки знань зазначених осіб.

2.12. Активно співпрацювати у формуванні регіональних програм поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки.

2.13. Організовувати проведення спільних засідань, нарад, круглих столів, семінарів, виставок тощо.

2.14. Організовувати проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи сфері законодавства про охорону праці, пожежної і техногенної безпеки, надавати роботодавцям і працівникам взаємо узгоджені консультації, проводити спільні заходи щодо залучення до пропаганди телебачення, радіо та інші засоби масової інформації.

2.15. Здійснювати обмін одержаною в межах співробітництва інформацією з питань охорони праці, пожежної і техногенної безпеки та участі представників кожної Сторони у відповідних заходах, що організовуються на міжнародному, державному, обласному рівнях тощо.

3. Сторони вживатимуть усіх необхідних заходів щодо забезпечення результативності співпраці за основними напрямами, зазначеними у пункті 2 цієї Угоди.

Зокрема:

3.1.1. Управління Держгірпромнагляду по Вінницькій області забезпечує:

3.1.1 Своєчасне інформування управління Держтехногенбезпеки у Вінницькій області для організації спільних перевірок про плани роботи, графіки планових оперативних та всебічних перевірок стану охорони праці та промислової безпеки суб’єктів господарювання та їх виробничих об’єктів, в тому числі об’єктів підвищеної небезпеки.

3.1.2 Інформування управління Держтехногенбезпеки у Вінницькій області про виявлені порушення пожежної та техногенної безпеки, цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру.

3.1.3 Обов’язковий розгляд та оперативне реагування, відповідно до прав і повноважень визначених законодавством, на офіційні подання (висновки) управління Держтехногенбезпеки у Вінницькій області з питань, що вносяться ними. Надання аргументованої відповіді про результати розгляду зазначених подань.

3.2. Управління Держтехногенбезпеки у Вінницькій області забезпечує:

3.2.1. Своєчасне інформування управління Держгірпромнагляду

по Вінницькій області для організації спільних перевірок про плани роботи, графіки планових оперативних та всебічних перевірок стану пожежної та техногенної безпеки суб’єктів господарювання та їх виробничих об’єктів, в тому числі об’єктів підвищеної небезпеки.

3.2.2.Інформування управління Держгірпромнагляду по Вінницькій області про виявлені на підприємствах факти порушень норм і правил охорони праці, в першу чергу, які створюють загрозу життю та здоровю працівників, для оперативного вжиття заходів щодо попередження нещасних випадків на виробництвах.

3.2.3. Обов’язковий розгляд та оперативне реагування, відповідно до прав і повноважень визначених законодавством на офіційні запити управління Держгірпромнагляду по Вінницькій області з питань, що вносяться ними. Надання аргументованої відповіді про результати розгляду зазначених подань.

4. Забезпечення участі представників обох сторін в роботі, що проводитиметься спільно в ході реалізації зобов’язань згідно з пунктами 2 і 3 цієї Угоди.

5. Сторони щорічно підводять підсумки виконання цієї Угоди з розглядом результатів на спільній нараді, а при необхідності і у інші попередньо обумовлені строки.

6. Кожна з Сторін самостійно визначає порядок доведення Угоди до структурних підрозділів та працівників управління Держгірпромнагляду по Вінницькій області, з одного боку, та структурних підрозділів і працівників управління Держтехногенбезпеки у Вінницькій області, з іншого боку.

7. У разі необхідності за взаємною згодою до цієї Угоди можуть бути внесені зміни або доповнення, які оформляються додатковою угодою Сторін.

8. Угоду може бути припинено не раніше ніж через 3 місяці після внесення однією зі Сторін подання щодо виходу з цієї угоди.

9. Угода набирає чинності з моменту її підписання і діє до 31 грудня 2015 року.

10. Угода може автоматично продовжитись на один календарний рік за умови, якщо жодна зі сторін не пізніше ніж за 3о календарних днів до закінчення терміну дії Угоди не заявить про намір її припинити.

Угоду укладено у двох автентичних примірниках по одному для кожної зі Сторін.

Начальник управління Держгірпромнагляду по Вінницькій області

А.Д. Коваль

Начальник управління Держтехногенбезпеки у Вінницькій області

І.А. Рихліцький

«Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці...» Стаття 43 Конституції України.