(0432) 55-28-31
Вінницька область

Про центр

Провідне підприємство в галузі надання послуг з питань охорони праці та промислової безпеки по Вінницькій області.

Напрямки діяльності  - охорона праці, безпека праці, експертиза, діагностика, навчання, атестація, експертний центр, підвищена небезпека.

Проводить обстеження закладів та надає висновок експертизи щодо можливості проведення навчання з питань охорони праці.

 

 Відділ навчально-методичної роботи

Організовує і проводить навчання та перевірку знань посадових осіб з питань охорони праці.

Проведення психофізіологічної експертизи працівників для виконання робіт підвищеної небезпеки та тих, що потребують професійного добору.

Проведення занять по наданню першої медичної допомоги.

Навчання з питань охорони праці:

 • керівників підприємств;
 • посадових осіб;
 • відповідальних осіб за технічний стан і безпечну експлуатацію машин, механізмів, обладнання підвищеної небезпеки;
 • спеціальне навчання з питань охорони праці;

Форма навчання: традиційна, та дистанційна. Традиційне навчання проводиться висококваліфікованими фахівцями, в сучасному навчальному класі обладнаному мультимедійним та комп’ютерним обладнанням;

Дистанційне навчання:

 • відбувається самостійно і в on-line класі;
 • ви маєте можливість навчатись в зручний для Вас час;
 • вам не потрібно витрачати час і кошти на відрядження.

Необхідні умови для дистанційного навчання:

- доступ до компютера;

- вихід до мережі Internet.

Бланки заявок по відділу

Відділ експертно-технічного діагностування, оцінки відповідності продукції

1. Експертно-технічне діагностування та технічний огляд:

 • парових та водогрійних котлів;
 • посудин, працюючих під тиском;
 • резервуарів;
 • трубопроводів;
 • вантажопідіймальних механізмів усіх типів, конструкцій та призначення;
 • атракціонів.

2. Аміачно-холодильних установок.

3. Надання методичної допомоги підприємствам, установам, організаціям у підготовці документів на отримання дозволів Держпраці.

Бланки заявок по відділу

Відділ експертизи

Надємо послуги:

 • Видача висновків щодо оформлення декларації (див. ПКМУ від 26.10.11р. №1107).
 • Допомога в оформленні декларації (див. ПКМУ від 26.10.11р. №1107).
 • Експертиза проектів будівництва (реконструкції, переоснащення) об’єктів соціально-культурного призначення та виробничих об’єктів.
 • Обстеження технічного стану будівель і споруд, їх паспортизація.
 • Обстеження підприємства для одержання дозволу щодо спроможності його забезпечити додержання вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки під час виконання робіт підвищеної небезпеки, та під час експлуатації об’єктів, машин, механізмів устаткування підвищеної небезпеки.
 • Експертиза «Проектів виконання робіт».
 • Експертиза аварії, пов’язаних виробництвом.
 • Експертиза ПЛАС та декларацій безпеки об’єктів.
 • Ідентифікація потенційно-небезпечних об’єктів.
 • Проведення аудиту охорони праці на підприємстві.
 • Експертиза технічних умов на виготовлення продукції, виробів, послуг, що застосовується у всіх галузях народного господарства України згідно з Переліком Служби Держгірпромнагляду України.
 • Експертиза дієвого обладнання на відповідності НА з питань ОП і ПБ.
 • Інвентаризація нерухомого майна.
 • Державний технічний огляд великовантажних автомобілів, автокар, навантажувачів та інших технологічних транспортних засобів, які не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального призначення.

Бланки заявок по відділу

Санітарна лабораторія

У ТОВ «ПОДІЛЬСЬКА ТЕХБЕЗПЕКА» діє акредитована Держспоживстандартом України та атестована Міністерством охорони здоров’я України санітарна лабораторія, до складу якої входять: лабораторія аналітичної хімії, лабораторія фізичних факторів, лабораторія фізіології праці та ергономіки.

Здійснює санітарно-гігієнічні дослідження для атестації робочих місць за умовами праці.

Проводить аеродинамічне обстеження, передпускові випробування і паспортизацію вентиляційних систем.

Санітарна лабораторія має сучасну базу, новітній парк засобів вимірювальної техніки, колектив фахівців високої кваліфікації, які пройшли атестацію в МОЗ України.

Санітарна лабораторія проводить роботи на території Вінницької області на промислових підприємствах, будівництві, об’єктах агропромислового комплексу, інших об’єктах економічної діяльності незалежно від її форм власності та господарювання. Санітарно-гігієнічні дослідження факторів виробничого середовища та трудового процесу проводять в повному обсязі, та за бажанням замовника надається методична допомога в оформлені повного комплекту документів з атестації робочих місць.

Санітарна лабораторія надає послуги з паспортизації вентиляційних систем та їх випробуванню.

Відповідно до нормативних актів з охорони праці (ДНАОП 0.00-1.18-98, ГОСТ 12.4.021-75. ССБТ) все вентиляційне обладнання, що вводяться в експлуатацію чи діюче, повинне мати паспорти, та проходити передпускові і періодичні випробування.

Згідно з типовою інструкцією ВНЭ 015-92 (затверджена Міністерством промисловості України 26 серпня 1992р.) випробування та регулювання систем вентиляції необхідно проводити:

 • після реконструкції виробництва або систем вентиляції;
 • після капітального ремонту систем вентиляції;
 • при невідповідності стану повітряного середовища вимогам чинним санітарних норм і правил;
 • після змін (зниження) ГДК шкідливих речовин.

Бланки заявок по відділу

Електролабораторія

(електричні виміри та іспити електрообладнання та заземлюючих пристроїв):

Надаємо послуги:

 • Електричні вимірювання та випробування електрообладнання та устаткування до 1000В;
 • Технічний огляд, випробування, експертне обстеження електричного устаткування електричних станцій та мереж, технологічного електрообладнання напругою понад 1000 В, тепловізійний контроль.

Бланки заявок по відділу

«Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці...» Стаття 43 Конституції України.